Tarieven niet verzekerde zorg

Zitting fysiotherapie
Zitting manuele therapie
Zitting oedeemtherapie
Zitting psychosomatische fysiotherapie
Lange zitting complexe zorgvragen
Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Toeslag voor uitbehandeling
Inrichtingstoeslag
Instructie/overleg ouders van de patiënt
Niet nagekomen afspraak
Verstrekte verband- en hulpmiddelen
Eenvoudige, korte rapporten
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Fysiotherapie

€ 36,50
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 15,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 13,50
€ 13,50
€ 19,50
€ 30,00
Kostprijs
€ 35,50
€ 48,50

Tarieven niet verzekerde zorg            ergotherapie

Intake
De intake heeft als doel kennismaking en informatie te genereren over de hulpvraag en om de indicatie voor ergotherapie vast te stellen.
Per kwartier: € 17,33 per kwartier - Duur ± 60 minuten (5004)

Behandelplan
Na het intakegesprek en eventueel onderzoek wordt samen een behandelplan op maat opgesteld.
€17,33 (eenmalig)

Onderzoeksverslag
U wordt in een gesprek op de hoogte gebracht van de conclusie van het onderzoek. Indien gewenst kan een uitgebreid onderzoeksverslag geschreven worden. Wanneer er meerdere onderzoeken nodig zijn, is dergelijk verslag raadzaam.
€45,00 (optioneel) (5018)

Individuele zitting

De individuele zitting (kinder)ergotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de ergotherapeut voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt.
€ 17,33 per kwartier

Schooloverleg

Indien wenselijk kan de ergotherapeut tijdens schooloverleg aanwezig zijn om de ergotherapie (5000) bijdrage toe te lichten.Overleg dat vraagt om het overdragen van specifieke informatie en/of
instructie geven aan de leerkracht/begeleider gericht op de hulpvraag van het kind is ook mogelijk. (‘Uittoeslag’ is op beide situaties van toepassing.)
Per kwartier: In overleg €17,33 (overleg) €17,33 (instructie)

Uittoeslag
Wanneer de ergotherapie op locatie plaatsvindt, geldt er een eenmalige uittoeslag van €28,50 (5001) per ergotherapiezitting ter compensatie van tijd en reiskosten.

Indien wenselijk kan er een adviesverslag en/of evaluatieverslag worden geschreven. Deze kan bijvoorbeeld gewenst zijn om informatie te verstrekken aan derden.
Evaluatieverslag €17,33 (eenmalig) per zitting

Adviesverslag €45,00 (5018)