Tarieven niet verzekerde zorg

Zitting fysiotherapie

Zitting fysiotherapie aan huis

Zitting manuele therapie

Zitting manuele therapie aan huis

Lange zitting complexe zorgvragen

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Instructie/overleg ouders van de patiënt

Niet nagekomen afspraak

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Eenvoudige, korte rapporten

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Fysiotherapie

€ 42,00

€ 60,00

€ 52,50

€ 60,00

€ 62,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 42,00

€ 42,00

Kostprijs

€ 42,00

€ 60,00

Tarieven niet verzekerde zorg            ergotherapie

Intake (5002)
De intake heeft als doel kennismaking en informatie te genereren over de hulpvraag en om de indicatie voor ergotherapie vast te stellen.
€ 20,00 per kwartier.

Individuele zitting (5000)

De individuele zitting (kinder)ergotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de ergotherapeut voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt.
€ 20,00 per kwartier.

Uittoeslag (5001)

Wanneer de ergotherapie op locatie plaatsvindt, geldt er een eenmalige uittoeslag van €30,00 (5001) per ergotherapiezitting ter compensatie van tijd en reiskosten.

Advies of evaluatieverslag
Indien wenselijk kan er een adviesverslag en/of evaluatieverslag worden geschreven. Deze kan bijvoorbeeld gewenst zijn om informatie te verstrekken aan derden.
Advies of evaluatieverslag €40,00.

Schooloverleg

Indien wenselijk kan de ergotherapeut tijdens schooloverleg aanwezig zijn om de ergotherapie (5000) bijdrage toe te lichten.Overleg dat vraagt om het overdragen van specifieke informatie en/of
instructie geven aan de leerkracht/begeleider gericht op de hulpvraag van het kind is ook mogelijk. (‘Uittoeslag’ is op beide situaties van toepassing.)
€20,00 per kwartier.Indien u verhinderd bent, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen anders kan deze alsnog in rekening worden gebracht.