Tarieven niet verzekerde zorg

Zitting fysiotherapie € 42,00

Zitting fysiotherapie aan huis € 60,00

Zitting manuele therapie € 52,50

Zitting manuele therapie aan huis € 60,00

Lange zitting complexe zorgvragen € 62,00

Intake en onderzoek na screening € 60,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 60,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00

Instructie/overleg ouders van de patiënt € 42,00

Niet nagekomen afspraak € 42,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs

Eenvoudige, korte rapporten € 42,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,00

Tarieven niet verzekerde zorg - ergotherapie

Intake (5002)
De intake heeft als doel kennismaking en informatie te genereren over de hulpvraag en om de indicatie voor ergotherapie vast te stellen.
€ 20,00 per kwartier.

Individuele zitting (5000)

De individuele zitting (kinder)ergotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de ergotherapeut voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt.
€ 20,00 per kwartier.

Uittoeslag (5001)

Wanneer de ergotherapie op locatie plaatsvindt, geldt er een eenmalige uittoeslag van €30,00 (5001) per ergotherapiezitting ter compensatie van tijd en reiskosten.

Advies of evaluatieverslag
Indien wenselijk kan er een adviesverslag en/of evaluatieverslag worden geschreven. Deze kan bijvoorbeeld gewenst zijn om informatie te verstrekken aan derden.
Advies of evaluatieverslag €40,00.

Schooloverleg

Indien wenselijk kan de ergotherapeut tijdens schooloverleg aanwezig zijn om de ergotherapie (5000) bijdrage toe te lichten.Overleg dat vraagt om het overdragen van specifieke informatie en/of
instructie geven aan de leerkracht/begeleider gericht op de hulpvraag van het kind is ook mogelijk. (‘Uittoeslag’ is op beide situaties van toepassing.)
€20,00 per kwartier.

 

 

Indien u verhinderd bent, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen anders kan deze alsnog in rekening worden gebracht.